Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Z dnia 2019-11-18

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/2019

W związku z planowanym uczestnictwem Octopus VR Sp. o. o. w konkursie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, konkurs numer RPLD.02.01.02-IP.02-10-065/19, ogłaszamy nabór na wykonawcę usługi doradztwa w zakresie mobilnego sposobu świadczenia usług, na potrzeby realizacji projektu, umożliwiającego wdrożenie nowych kanałów dystrybucji szkoleń VR

Termin składania ofert upływa 28.11.2019 r. Szczegółowe informacje zamieszczono w załącznikach (do pobrania poniżej)

Galeria

Materiały do pobrania

Zapytanie ofertowe nr 2/2019
rozmiar 612.96 kB
Formularz oferty - załącznik 1
rozmiar 130.5 kB
Oświadczenie IOB
rozmiar 528 kB