Narzędzie do nauki procedur BHP i PPoŻ

Z dnia 2020-07-09

Szkolenia BHP w technologii VR

Oferujemy wsparcie procesów szkoleniowych w obszarze BHP i PPoż z wykorzystaniem technologii wirtualne rzeczywistości (VR). Nasze narzędzia pozwalają na realistyczną symulację zagrożenia pożarowego, bez narażania os. szkolonej na niepotrzebne niebezpieczeństwo. W symulowanym wirtualnym środowisku, uczestnik ma możliwość nauki m.in:

  • posługiwania się środkami gaśniczymi
  • ewakuacji z zadymionych pomieszczeń
  • postępowania w sytuacji wykrycia pożaru

System weryfikuje poprawność postępowania zgodnie z procedurami PPoŻ oraz pozwala na dokonanie automatycznej oceny działań uczestnika szkolenia.

Galeria