KelnerVR

Z dnia 2020-05-31

Trening umiejętności kelnerskich z użyciem technologii VR

Na potrzeby projektu „Innowacje w gastronomii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Działanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-20, opracowaliśmy innowacyjne narzędzia w technologii VR, wspierające kształcenie w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz. Przygotowane narzędzie dydaktyczne dotyczy nauki podstawowych standardów obsługi gościa w restauracji. Wykorzystanie narzędzia VR w edukacji pozwoli graczowi na trening serwisu wg. metody niemieckiej, w tym w szczególności:

  1. czynności dokonywanych z lewej strony
  2. czynności dokonywanych z prawej strony
  3. kolejność obsługi gości
  4. umiejętność przyjęcia zamówienia
  5. Kolejności wydawania potraw i napoi
    Narzędzie to ma stanowić odwzorowanie prawdziwej restauracji, z którą Uczniowie będą mogli zetknąć się w rzeczywistych warunkach pracy.

Narzędzie zapewnia możliwość podejmowania przez uczniów rzeczywistych interakcji z obiektami, uczestnikami oraz wykonywania czynności zawodowych zgodne z programem kształcenia w zawodach 512001 i 343404. Narzędzie dodatkowo umożliwia nauczycielom obserwowanie uczniów podczas wykonywania czynności zawodowych oraz ocenę wykonywanych przez nich czynności zawodowych

Galeria