Nakrywanie zastawy stołowej w VR

Z dnia 2020-05-31

Nakrywanie zastawy stołowej w VR

Na potrzeby projektu „Innowacje w gastronomii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Działanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-20, opracowaliśmy innowacyjne narzędzia w technologii VR, wspierające kształcenie w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz. Przygotowane narzędzie dydaktyczne dotyczy nauki układania zastawy stołowej w restauracji.

Narzędzie to ma stanowić odwzorowanie prawdziwej restauracji, z którą Uczniowie będą mogli zetknąć się w rzeczywistych warunkach pracy.
Narzędzie zapewnia możliwość podejmowania przez uczniów rzeczywistych interakcji z obiektami, uczestnikami oraz wykonywania czynności zawodowych zgodne z programem kształcenia w zawodach 512001 i 343404. Narzędzie dodatkowo umożliwia nauczycielom obserwowanie uczniów podczas wykonywania czynności zawodowych oraz ocenę wykonywanych przez nich czynności zawodowych

Galeria

Materiały do pobrania

Tableware
rozmiar 1.62 MB