Wirtualna Kuchnia

Z dnia 2019-03-15

Innowacyjne rozwiązania edukacyjne, stworzone dla ZSP2 w Tomaszowie Mazowieckim

Miło nam poinformować, iż na potrzeby projektu „Innowacje w gastronomii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Działanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-20, opracowaliśmy innowacyjne narzędzia w technologii VR i AR, wspierające kształcenie w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz.

Narzędzia VR umożliwiają:

  1. Symulowanie wyglądu otoczenia zawodowego (kuchnia) wraz z możliwością korzystania ze sprzętów dostępnych w prawdziwej kuchni (tryb multiplayer dla 4 os. jednocześnie)
  2. Nauka pierwszej pomocy w środowisku zawodowym dla zawodów Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz.
  3. Sporządzanie potraw i napojów
  4. Narzędzie do nauki oceny krytycznych punktów kontroli procesów w rzeczywistych warunkach zawodowych zgodnie z systemami GHP, GMP, HACCP

Narzędzia AR umożliwiają rozwijanie umiejętności:

  1. Dobierania surowców do sporządzania potraw i napojów
  2. Dobierania i wykorzystania zastawy stołowej w najczęściej spotykanych stylach w branży w zależności od rodzaju przyjęcia
  3. Porcjowania i rozbierania mięsa i podrobów z uwzględnieniem różnych zadań, związanych z rozbiórką mięsa
  4. Rozróżniania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych w gastronomii

Więcej informacji można znaleźć na stronie ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim lub bezpośrednio pod linkiem http://artekn.nazwa.pl/zsp2tm/node/2329

Galeria