info@octopusvr.eu

Projekt „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”

Octopus VR Sp. z o. o. realizuje w partnerstwie z Powiatem Tomaszowskim/ Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica, Projekt Nr RPLD.11.03.01-10-0053/19 pt.: „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

Wartość projektu: 1 167 354,38 PLN
Dofinansowanie z UE: 992 251,22 PLN
Celem projektu jest: Podniesienie w okresie XI'21 - VI'23 jakości kształcenia zawodowego w ZSP2 w oparciu o dostosowany do potrzeb rynku pracy program rozwojowy zaw. 331403, 431103, 522305, uwzględniający wdrożenie innowacyjnych form kształcenia (symulacyjna firma oraz technologia VR), realizację wysokiej jakości szkoleń zaw. dla 84 U oraz 8 N oraz szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych (84 U), staży (84 U) a także wsparcia ze strony doradcy zawodowego (84 U).

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1430991/

Materiały do pobrania

Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia
rozmiar 850,66 KB
Formularz szacowania wartości zamówienia
rozmiar 39,24 KB
Formularz rozeznania rynku - tester
rozmiar 44,66 KB
Formularz rozeznania rynku - TESTER
rozmiar 906,27 KB