info@octopusvr.eu

Projekt "Prace rozwojowe w zakresie aplikacji VR ACT, umożliwiające realizację symulacji medycznych w scenariuszach treningowych ALS/PALS" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE, Poddziałanie I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych w obszarze aplikacji VR ACT, umożliwiających wprowadzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań pozwalających na prowadzenie nauczania procedur ALS/PALS w wysoce immersyjnym środowisku przy jednoczesnym umożliwieniu automatycznej oceny pracy zespołu ratunkowego, w tym oceny komunikacji wewnątrz zespołu oraz pomiędzy zespołem a otoczeniem.

Wskaźniki produktu i rezultatu dla projektu:
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01): 1
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02): 1
• Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B + R: 1
• Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI05): 1
• Liczba realizowanych prac B +R: 1
• Liczba realizowanych projektów B +R: 1
• Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu : 1

Odbiorcami opracowanych rozwiązań będą:
• Studenci studiów medycznych
• Lekarze
• Pielęgniarki i położne
• Ratownicy Medyczni
• Firmy szkoleniowe, zajmujące się treningiem ALS/PALS
• Pracownicy Podmiotów prowadzących zaawansowane działania ratunkowe (Policja; Straż, Wojsko, Ratownicy górscy)

Projekt zakłada realizację następujących etapów prac:
ETAP 1: Prace rozwojowe nad mechanizmami odwzorowującymi wierne zachowanie tłumu/otoczenia
ETAP 2: Prace rozwojowe nad stworzeniem dedykowanej pod VR głowy fantoma
ETAP 3: Prace rozwojowe nad mechanizmami oceniającymi działanie zespołów ratowniczych, w tym w szczególności komunikacji
ETAP 4: Walidacja prototypu środowiska testowego oprogramowania
ETAP 5: Przeprowadzenie testów w otoczeniu stanowiącym docelowy model warunków rzeczywistego funkcjonowania prototypów narzędzi VR (w tym wprowadzenie zmian w obrębie prototypów w oparciu o zgromadzone dane)

Wartość projektu: 696 250,00 zł
W tym kwota dofinansowania UE: 378750,00 zł

Materiały do pobrania

Formularz szacowania wartości zamówienia
rozmiar 39,24 KB